fbpx

Digitaalne muutumine ei seisne tehnoloogias, vaid hoopis äri edendamises

Back

Valearusaamad digitaalse muutumise kontseptsiooni kohta on küllaltki levinud. Esmapilgul tundub, nagu oleks tegemist puhtalt tehnoloogiavaldkonna saavutusega, kuid tegelikkuses on asi palju keerulisem. Digitaalne muutumine ei seisne mitte tehnoloogias, vaid äri edendamises.

Siinkohal ei ole oluline, kas sul on uus mikrolaineahi, auto või töötaja — kõik uus, mille sa töökohta tood, hakkab mõjutama seda, kuidas asju tehakse. Samuti muudab see suuremal või vähemal määral inimeste käitumist. Seega on ka arusaadav, miks uudne lähenemine peamistele äriprotsessidele lööb pahviks kõiki, kes sellega kokku puutuvad.

Digitaalsest muutumisest rääkides ei pea me silmas mitte ainult säravat uut tarkvara, mis kiirendab ja lihtsustab kõike, vaid ka põhjapanevaid muutusi ettevõtte tuumas — ettevõtte kultuuris. Digitaalne muutumine on üleminek vanalt healt mõtlemisviisilt uhiuuele digitaalsele mõtteviisile, ja sellesse on kaasatud kõik inimesed, mitte ainult sinu IT-meeskond.

Tõepoolest, digitaalne muutumine algab kohandatava digitaalsete teenuse haldamise (DRM) platvormi integreerimisest sinu süsteemidega, kuid sellega asi ei lõpe. Muutuse teeb läbi ka sinu ettevõtte hing — tema kultuur. Muutumine hõlmab viisi, kuidas sinu meeskonnad töötavad, kuidas sa ise lähened riskidele ja muutustele, ning milline on sinu pakutav kliendikogemus.

Kõlab hästi, kuid…

Selle teostamine ei ole lihtne. Samas on mitte midagi tegemise tagajärjed veel rängemad. Finantssektoris on märgata, kuidas värsked uued näod vahetavad ükshaaval välja vanemaid olijaid, kes ei ole suutnud ajaga kaasas käia. Deloitteʼi finantsteenuste keskuse avaldatud uuringu kohaselt arvab 90% finantssektori spetsialistidest, et digitaalsed tehnoloogiad raputavad põhjalikult nende valdkonda, kuid ainult 46% näeb, et tema organisatsiooni valmistub selleks adekvaatselt. See uudis on murettekitav, kuna finantsettevõtted peavad töötama laitmatult, et oma klientide usaldust ära teenida ja seda säilitada.

Otsustusprotsessid on löögi all

Otsuste langetamine on valdkond, mida ootab digitaalajastul ees kõige enam muutusi. Kuna finantssektori ostustusprotsesside läbipaistvusele kehtestatakse aina rangemaid reegleid, tunnevad ettevõtted nüüd üha tugevamat survet hoiduda instinktiivsete otsuste langetamisest.

Õnneks pakuvad õiged tööriistad ka eksimiskindlat lahendust. Kui digitaliseerimine on edukalt teostatud, saab ettevõte hakata uskumatu täpsusega genereerima ja analüüsima tohutuid andmehulki, ning seda vaid sekunditega. Digitaliseerumine muudab äärmiselt väärtuslikuks ettevõtte mis tahes andmed, olgu nendeks tagasiside klientidelt, töötajate jõudlus või reageering uuele tootele. Õigesti kasutades saab neist ostustusprotsessi kõige hinnalisem lüli. See info mitte ainult ei võimalda teha faktidel põhinevaid otsuseid, vaid toob esile ka kriteeriumid, mis on varasemalt jäänud tähelepanuta. Ettevõtte enda genereeritud andmete kasutamisel on kahekordne eelis: esiteks aitab andmetele tuginemine sul teha turvalisemaid, asjatundlikke otsuseid, ning teiseks hoiab korduvate otsuste automatiseerimine kõvasti sinu aega kokku. Tasub aga märkida, et vaid 38% Deloitteʼi uuringus osalejatest arvab, et tema organisatsioon langetab andmetel põhinevaid otsuseid.

Inimfaktor

Õigesti teostatud digitaalne muutumine on märgatav eelkõige suhete tasandil. Koostöö kvaliteet paraneb märkimisväärselt, olgu siin tegemist kolleegide, aktsionäride või klientidega.

Muutus algab töötajate omavahelisest suhtlusest. On tavaks kujunenud, et finantsettevõtted eelistavad isoleeritud tööstiili, mida iseloomustavad meeskondade fikseeritud struktuurid ning täpselt piiritletud rollid. Digitaalne ajastu vajab aga rohkem paindlikkust ja hoopis koostööl põhinevat tööstiili, mis peegeldub nii meeskonna struktuurides kui dünaamilises oskustekogumis. Seejuures kohanduvad mõlemad neist konkreetse ettevõtte vajadustega. Taolise muutuva töökeskkonna tulemusi on märgata nii töötajate soorituses kui rahulolus. Ka Deloitteʼi uuringu läbiviijad leidsid, et töötajad jäävad tõenäolisemalt kauemaks tööle koostööl põhineva, mitte aga kapseldunud töökultuuriga finantsettevõttesse.

Teisest küljest on finantssektori digitaliseerumise üks suurimaid probleeme info demokratiseerimine. Kuna infole juurdepääsemise ja selle jagamise viis teiseneb, muutub info ka lihtsamini kättesaadavaks nii aktsionäridele, klientidele kui konkurentidele. See teeb sektorit muidugi murelikuks, sest andmete turvalisus on siin äärmiselt oluline. Edu saavutamise eelduseks on see, et digitaliseerimisstrateegias rakendatakse adekvaatseid planeerimis- ja turvameetmeid.

Kui andmetele ligipääsemise ja otsustusõigused on õigesti paigas, hakkab ettevõtte efektiivsus sujuvalt tõusma. Parema koostöö korral mõistab igaüks sihte selgesti ning selle tulemusena ühtlustuvad eesmärgid üle terve ettevõtte. Sisekommunikatsioonis valitsevat harmooniat tunnetavad ka kliendid — suhtlus ettevõttega muutub tulemuslikumaks ja ehedamaks.

Kokkuvõtteks

Digitaliseerimisstrateegia elluviimine ei puuduta ainult tehnoloogiat, vaid see peab olema ettevõttesse sügavalt juurdunud ja üksikasjalik. Digitaalne muutumine mõjutab sinu ettevõtet nii sisemiselt kui väliselt, see muudab su organisatsiooni identiteeti ja kultuuri. Digitaalne muutus seisneb sinu ettevõtte kollektiivse mõtteviisi kohandamises uue ajastuga. Muutuse tulemusena on töötajad rohkem kaasatud, see hõlbustab koostööd ja võimaldab langetada suuremal määral andmetel tuginevaid otsuseid. Lõpptulemusena peegeldub see sinu ettevõtte ja klientide vahelise suhtluse kvaliteedis, mis on aga kliendikogemuse aluseks. Õigesti teostatud digitaalne muutumine on parim investeering, mida saad eduka homse nimel teha juba täna.

 

Back

Laadige alla LifeUpi voldik

Teeme midagi enamat

Oleme valmis investeerima sinu digitaalse muutumise esimestesse sammudesse!

Meie juhtivkonsultandid aitavad sul koostada eduka digitaalse muutumise arengukava.

Sa saad:

  • õpikodade sarja, et kaardistada oma teenused, nõudmised ja vajadused;
  • just sinu jaoks loodud tulevikuvisiooni, mis hõlmab sinu tooteid, protsesse ja toiminguid;
  • üksikasjaliku muutuste juurutamise plaani.