fbpx

Sa ei ole (veel) tehisintellektiks valmis

Back

Pole kahtlustki, et tehisintellekt on praegu suurim trend. Visionäärid üle kogu maailma tunnustavad selle potentsiaali. Kuhu sa ka ei vaataks, igal pool on tehisintellekt muutnud revolutsiooniliselt viisi, kuidas ettevõtted tegutsevad ja kasumit teenivad. Kas on vaja korduvaid tegevusi automatiseerida või probleemidele lahendusi leida – tehisintellekt on sügavalt juurdumas selliste ettevõtete põhitoimingutes, kes teavad, kuidas tehnoloogiat kasutada.

Kõik ei ole aga muutusteks valmis

Paljud ettevõtted üle kogu maailma ootavad hirmuga hetke, mil nad ei saa tehisintellekti kasutuselevõttu enam edasi lükata. Mitte et nad ei näeks tehisintellekti eeliseid, vaid nad ei ole selle kasutamiseks lihtsalt valmis.

MIT Sloani teostatud uurimuse kohaselt on 63% maailma ettevõtetest teadlikud, et järgmise viie aasta hakkab tehisintellekt mõjutama nende pakkumisi klientidele, kuid kõigest 14% on märganud seda juba täna. 85% organisatsioonidest usub, et tehisintellekti kasutamine annab neile konkurentsieelise, kuigi vaid 20% neist on seda mingilgi moel oma äris rakendanud, ning vähem kui 5% ettevõtetest kasutab seda tehnoloogiat laialdasel määral. Võiks arvata, et kõik ülejäänud äriühingud tegelevad seega ülioluliste ettevalmistustega, kuid tegelikult on seegi ettevõtjate grupp vähemuses: alla 39% ettevõtetest on üldse tehisintellekti rakendamise strateegia.

Teisisõnu, enamik ettevõtetest mõistab, millist mõju suudab tehisintellekt avaldada nende infotehnoloogiale, toimingutele ja tootmisele, tarneahelale ning klientidele suunatud tegevustele. Samuti teavad nad, et tehisintellekt hakkab neid lähitulevikus paratamatult mõjutama. Sellele vaatamata ei astu nad mingeid vajalikke samme, samas kui turuliidrid võtavad tarvitusele konkreetseid meetmeid, et jätkuvalt mängus püsida.

Liidrid investeerivad talentidesse, ülejäänud aga uimerdavad niisama. Miks?

Sest nad ei tea, kuidas end ette valmistada.

Et otsus hakata tehisintellekti rakendama saaks üldse sündida, peavad kõik osanikud muidugi mõistma, mis see tehnoloogia on, mida on selle tööks vaja ning kuidas seda enda kasuks ära kasutada. Siiski mõistsid vaid 49% MITi uuringus osalejatest tehisintellektiga kaasnevaid kulusid ja andmenõudeid, ja seda sõltumata sellest, kas nad on hakanud tehisintellekti rakendama või mitte.


See uudis on aga muret tekitav, kuna tehisintellekti puhul kehtivad kindlad nõuded, mis puudutavad nii ettevõtte organisatsioonilist poolt, analüütikat kui ligipääsu andmetele. Kallisse tehnoloogiasse investeerimine ilma korraliku lähtekohata viib kindla läbikukkumiseni.

Tere tulemast pardale

Kui võtad oma ettevõttesse tööle uue töötaja, tahad sa, et ta sobituks hästi olemasolevasse meeskonda. Sama kehtib ka tarkvara puhul. Kuna töötajad on need, kes seda kasutama hakkavad, peavad nad kõik uuendusega kaasa tulema. Ei ole oluline, mida sa tehisintellektiga täpselt tegema hakkad — kindel on, et see muudab igapäevatöö toiminguid ja õhkkonda. Ja sinu töötajad loomulikult reageerivad muutunud keskkonnale.

Paljud ettevõtted kardavad inimeste ja masinate vastuseisu, ning lükkavad tehisintellekti kasutuselevõttu määramatuks ajaks edasi. See ei ole aga parim lahendus ja vaid aeglustab vältimatu saabumist.

On siis üldse midagi karta?

Radikaalseim pööre toimub tõenäoliselt organisatsiooni kultuuris. Tehisintellekti kasutuselevõtt pöörab pea peale kõik selle, mida oled seni väärtustanud. Esikohale tõusevad pehmed oskused ja organisatsiooni paindlikkus. Sujuva ülemineku tagamiseks on vaja igakülgset digitaliseerumist, ning selleks on loomulikult vaja ka tööd teha. Ja kui teha kõik õigesti, saab sinu ettevõte sellest tohutut kasu. Digitaalne muutumine tähendab üleminekut süsteemile, mis muudab inimese ja masina vahelise koostöö ladusaks.

Andmete võim

Tehisintellekti rakendamine on suurepärane viis nii kulude vähendamiseks, probleemidele lahenduste leidmiseks kui aina areneval turul edukamalt konkureerimiseks. Kuid kui tehisintellekt ei tee oma tööd õigesti, tähendab see ettevõtte jaoks ainult kulu. Tehisintellekt vajab oma tööks andmeid — lihtsasti kättesaadavaid, hästi organiseeritud, kõikehõlmavaid, asjakohaseid andmeid, mida õppimiseks kasutada.

Ettevõtted, kes ei rakenda tehisintellekti õigesti, komistavad valesti õpitud algoritmi otsa. Tehisintellekti ei saa võtta kui universaalset lahendust kõigele, vaid see peab enne tööle hakkamist ja sinu ettevõtte abistamist läbima keerukad õpingud. Ning selleks on vaja õppematerjali — sinu enda unikaalseid andmeid.

Kui tunned, et sul ei selleks piisavaid eeldusi, siis sa ei ole üksi. Vaid 19% ettevõtetest arvab, et neil on põhjalik arusaam tehisintellekti väljaõpetamiseks vaja minevatest andmetest. Need ettevõtted tavatsevad hoida oma andmeid kapslitena, mida on aga raske kasutada. Samuti ei tule kasuks, et neil puudub piisav analüütiline infrastruktuur ja asjatundlikkus.

Enne kui mõelda tehisintellekti kasutuselevõtule, tuleks veenduda, et ettevõtte olemasolev infotehnoloogia on sellele viljakas pinnas. Siinkohal on vajalikud tingimused saavutatavad andmete täpse organiseerimise ja põhjaliku analüüsimise kaudu.

Millest alustada?

Ära muretse, kui tunned, et sa ei saa sellega ise hakkama. LifeUp meeskonnal on laialdased kogemused digitaalse muutumise kavandamisel ja läbiviimisel väikestes ning keskmise suurusega finantsettevõtetes. Me saame aidata sul defineerida oma digitaalset strateegiat ning organiseerida oma ettevõtte andmed ja struktuuri, ühesõnaga — saavutada parima tulemuse. Meie ülesandeks on valmistada sind ette uusima tehnoloogia rakendamiseks, et saaksid oma äri edendada.

 

Back

Laadige alla LifeUpi voldik

Teeme midagi enamat

Oleme valmis investeerima sinu digitaalse muutumise esimestesse sammudesse!

Meie juhtivkonsultandid aitavad sul koostada eduka digitaalse muutumise arengukava.

Sa saad:

  • õpikodade sarja, et kaardistada oma teenused, nõudmised ja vajadused;
  • just sinu jaoks loodud tulevikuvisiooni, mis hõlmab sinu tooteid, protsesse ja toiminguid;
  • üksikasjaliku muutuste juurutamise plaani.